Universitat d'Alacant

Universitat d'Alacant ES · VAL · EN
Salut i Medi ambient

108 RESULTATS

  • BIODIVERSITAT I PAISATGE
  • BIOLOGIA
  • BIOLOGIA MOLECULAR I BIOTECNOLOGIA
  • CONTAMINACIÓ I IMPACTE AMBIENTAL
  • ESTUDIS GEOLÒGICS I GEOFÍSICOS
  • ESTUDIS MARINS
  • FARMACÈUTICA, COSMÈTICA I OFTALMOLÓGICA
  • MEDICINA I SALUT
  • RECURSOS HÍDRICCS

Mostra: TOTS (108) OFERTA TECNOLÒGICA (0) GRUP DE RECERCA (108)

Grups d'Investigació
Adhesió i Adhesius
Veure fitxa completa
Materials Avançats
Veure fitxa completa
Química Agrícola
Veure fitxa completa
Metodologies Alternatives en Química (AMIC)
Veure fitxa completa
Entorns Intel·ligents per a un Envelliment Actiu i Saludable (AmI4AHA)
Veure fitxa completa
Espectrometria Atòmica Analítica (GEAA)
Veure fitxa completa
Electroquímica Aplicada i Electrocatàlisi
Veure fitxa completa
Geologia Aplicada i Hidrogeologia
Veure fitxa completa
Arquitectures Intel·ligents Aplicades (AIA)
Veure fitxa completa
Petrologia Aplicada
Veure fitxa completa
Fisiologia Vegetal Aplicada
Veure fitxa completa
Síntesi Asimètrica (SINTAS)
Veure fitxa completa
Espectroscòpia Atòmica-Masses i Química Analítica en Condicions Extremes
Veure fitxa completa
Traducció Audiovisual (TRADSUAL)
Veure fitxa completa
Grup Balmis d'Investigació en Història de la Ciència, Cures en Salut i Alimentació (BALMIS)
Veure fitxa completa
Biodiversitat i Biotecnologia Aplicades a la Biologia de la Conservació
Veure fitxa completa
Enginyeria Bioinspirada i Informàtica per a la Salut
Veure fitxa completa
Bionomía, Sistemàtica i Investigació Aplicada d'Insectes Dípters i Himenòpters
Veure fitxa completa
Bioquímica Aplicada (AppBiochem)
Veure fitxa completa
Biotecnologia
Veure fitxa completa
Biotecnologia d'Extremòfils (BIOTECEXTREM)
Veure fitxa completa
Botànica i Conservació Vegetal
Veure fitxa completa
Durabilitat de Materials i Construccions en Enginyeria i Arquitectura
Veure fitxa completa
Materials i Sistemes Constructius de l'Edificació
Veure fitxa completa
Materials Carbonosos i Medi Ambient
Veure fitxa completa
Química (bio)Analítica i Circular (bioCir)
Veure fitxa completa
Clima i Ordenació del Territori
Veure fitxa completa
Infermeria Clínica (IC)
Veure fitxa completa
Comunicació i Societat del Coneixement (COSOCO)
Veure fitxa completa
Comunicació, Alimentació i Consum (FOODCO)
Veure fitxa completa
Estratègia Competitiva, Disseny Organitzatiu, Gestió de la Qualitat i Gestió Mediambiental
Veure fitxa completa
Marca Corporativa (UA.BRANDSCIENCE)
Veure fitxa completa
Disseny en Enginyeria i Desenvolupament Tecnològic (DIDET)
Veure fitxa completa
Laboratori d'Ecologia de Zones Àrides i Canvi Global (DRYLAB)
Veure fitxa completa
Ecologia Experimental de Zones Àrides (DRYEX)
Veure fitxa completa
Evolució Geodinàmica de la Serralada Bètica Oriental i de la Plataforma Marina d'Alacant
Veure fitxa completa
Ecologia i Conservació de Poblacions i Comunitats Animals (ECPCA)
Veure fitxa completa
Anàlisi Econòmica
Veure fitxa completa
Gestió d'Ecosistemes i de la Biodiversitat (GEB)
Veure fitxa completa
Electrocatàlisi i Electroquímica de Polímers
Veure fitxa completa
Electroquímica de Superfícies
Veure fitxa completa
Enginyeria i Risc Sísmic (GERS)
Veure fitxa completa
Enginyeria per a l'Economia Circular (I4CE)
Veure fitxa completa
Medi, Societat i Paisatge (MedSPai)
Veure fitxa completa
Dret Ambiental
Veure fitxa completa
Investigació en Gènere (IG)
Veure fitxa completa
Enginyeria del Terreny i les seues Estructures (InTerEs)
Veure fitxa completa
Grup d'Investigació en Optometria (GIOptom)
Veure fitxa completa
GrupoM. Xarxes i Middleware
Veure fitxa completa
Salut i Cures en Grups Vulnerables (SACU)
Veure fitxa completa
Psicologia Aplicada a la Salut i Comportament Humà (PSYBHE)
Veure fitxa completa
Salut, Activitat Física i Tecnologia Esportiva (HEALTH-TECH)
Veure fitxa completa
Computació d'Altes Prestacions i Paral·lelisme (gCAPiP)
Veure fitxa completa
Holografia i Processament Òptic
Veure fitxa completa
Geografia Humana
Veure fitxa completa
Robòtica Humana (HURO)
Veure fitxa completa
Immunologia, Biologia Cel·lular i del Desenvolupament
Veure fitxa completa
Anàlisi d'Imatge, Sistemes Òptics i Visió (IMAOS+V)
Veure fitxa completa
Informàtica Industrial i Intel·ligència Artificial
Veure fitxa completa
Informàtica Industrial i Xarxes de Computadors
Veure fitxa completa
Grup d'Investigació Integral en el Neurodesenvolupament Típic i Atípic (GINTA)
Veure fitxa completa
Grup Interdisciplinari d'Estudis Crítics i d'Amèrica Llatina (GIECRIAL)
Veure fitxa completa
Processament del Llenguatge i Sistemes d'Informació (GPLSI)
Veure fitxa completa
Dret i Noves Tecnologies (IUSTEC)
Veure fitxa completa
Gestió de Serveis d'Infermeria (GESE)
Veure fitxa completa
Biologia Marina
Veure fitxa completa
Modelització Matemàtica de Sistemes
Veure fitxa completa
Fisiologia de Membranes
Veure fitxa completa
Laboratori d'Investigació en Visió Mòbil (MVRLab)
Veure fitxa completa
Ecologia Microbiana Molecular
Veure fitxa completa
Microbiologia Molecular
Veure fitxa completa
Laboratori de Nanotecnologia Molecular (NANOMOL)
Veure fitxa completa
Fisiologia Neuroendocrina (FINE)
Veure fitxa completa
Neuromotricitat i Alfabetització Motora (NEUROMOTRICITY)
Veure fitxa completa
Infermeria i Cultura de les Cures (EICC)
Veure fitxa completa
Òptica i Percepció Visual (GOPV)
Veure fitxa completa
Canvis Paleoambientals
Veure fitxa completa
Pensant el Llevant des de l'Arquitectura I 'Altres' (PLAYA)
Veure fitxa completa
Atenció Centrada en la Persona i Innovació en Resultats de Salut (PCC-HOI)
Veure fitxa completa
Fitopatologia
Veure fitxa completa
Proteòmica i Genòmica Funcional de Plantes
Veure fitxa completa
Processament i Piròlisi de Polímers
Veure fitxa completa
Anàlisi de Polímers i Nanomaterials
Veure fitxa completa
Anglès Professional i Acadèmic (IPA)
Veure fitxa completa
Salut Pública
Veure fitxa completa
Dret Internacional Públic, Dret de la Unió Europea i Relacions Internacionals
Veure fitxa completa
Qualitat de Vida, Benestar Psicològic i Salut
Veure fitxa completa
Grup de Recerca en Dietètica Aplicada, Nutrició i Composició Corporal (DANuC)
Veure fitxa completa
Robòtica i Visió Tridimensional (RoViT)
Veure fitxa completa
Geodèsia per Satèl·lits per a l'Observació de la Terra i el Canvi Climàtic (SG)
Veure fitxa completa
Reconeixement de Formes i Intel·ligència Artificial
Veure fitxa completa
Transducció de Senyals en Bacteris
Veure fitxa completa
Senyals, Sistemes i Telecomunicació
Veure fitxa completa
Investigació Social sobre Equitat i Diversitat (EQUIDIVERSIDAD)
Veure fitxa completa
Investigacions Sociològiques (GIS-UA)
Veure fitxa completa
Ecologia Espacial i del Paisatge (EEP)
Veure fitxa completa
Grup d'Investigació en Entrenament Esportiu i Rendiment (SCAPE)
Veure fitxa completa
Catàlisi Estereoselectiva en Síntesi Orgànica (CESSE)
Veure fitxa completa
Assaig, Simulació i Modelització d'Estructures (GRESMES)
Veure fitxa completa
Tecnologia i Sostenibilitat en Arquitectura
Veure fitxa completa
Visió i Color
Veure fitxa completa
Neurobiologia del Sistema Visual i Teràpia de Malalties Neurodegeneratives (NEUROVIS)
Veure fitxa completa
Residus, Energia, Medi Ambient i Nanotecnologia (REMAN)
Veure fitxa completa
Aigua i Territori
Veure fitxa completa
Recursos Hídrics i Desenvolupament Sostenible
Veure fitxa completa
Ferides, Innovació, Teràpia i Investigació (WINTER Ferides)
Veure fitxa completa
 
Contacte

Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant
Tel.: 965 90 9959

Contacta amb nosaltres